Відгук-рекомендація

на науково-інформаційне видання

Ростислава Шмагала «Енциклопедія художнього металу в 3-х т. Том I. Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. – 422 с., 1780 іл.; Том II. Художній метал України XX – поч. XXI ст. – 263 с., іл.; Том III. Каталог майстрів художнього металу сучасної України. – 65 с., іл. »

Трьохтомне енциклопедичне видання, що виходить у світ, не має аналогів ані в Україні, ані за її межами. Науковцям і вузькопрофільним фахівцям галузі, окресленої поняттям «художній метал», відомі наукові та науково-популярні розробки книг, альбомів та каталогів, що були присвячені висвітленню окремих галузей: художнього ковальства, зброярства, емальєрства, ювелірства, литви, обробки каменю, чи їхніх суміжних синтетичних явищ у форматі тих чи інших творів образотворчого, декоративно-ужиткового чи дизайнерського звучання. Ця трилогія вперше «збирає» в одне цілісне явище усе, що є пов’язане в історії людства з естетикою і мистецтвом обробки металів, емалі та коштовного каміння як у хронологічному (від давнього Єгипту та шумерів) так і в територіальному охопленні цивілізацій Європи та країн Сходу з окремішнім висвітленням явища в Україні. Видання виправдано задеклароване як енциклопедичне, академічне, та ілюстроване науково-інформаційне. Зміст 3-х томника «розкриває» цю складну конструктивну схему багатогранного явища, де фігурують окремі розділи, присвячені ремеслам та галузі творчості, хронологічним та стилістичним епохам, виробам металів різних народів, формотворчим та декоруючим технологіям, інструментам та матеріалам. Окремий розділ Енциклопедії охоплює вісім підрозділів термінології з наскрізною ілюстрацією понять і дефініцій унікальним ілюстративним матеріалом. Лише в I-му томі маємо 1780 ілюстрацій! Окремої уваги заслуговує глибоко систематизована бібліографія, що включає вибрані блоки з історії, експертної оцінки ювелірних виробів та каменів, вибрану бібліографію з втрачених та повернутих в Україну пам’яток художнього металу, авторські методичні та наукові публікації. «Додатки» не менш об’ємно охоплюють схеми морфологічної класифікації явища, історичні та сучасні системи клеймування ювелірних виробів, системи огранювання коштовного каміння, хронологічні таблиці головних пам’яток українського художнього металу від неоліту до XX століття включно. Украй важливою є культурологічна складова і мистецтвознавчий контекст, на фундаменті цих наук вибудовується загальнолюдська філософія розвитку художнього металу як складової декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну. Авторську методологію чітко регламентує Вступна стаття до першого тому, де зосереджується увага на естетичних, культурних, ідеологічних, предметно-видових чи концептуальних зрізах явища. Важливо, що автор присвячує окремі підрозділи й сучасним організаційно-творчим процесам та системам вишколу, подає широку панораму світового і українського фестивалю руху, виставкам, симпозіумам, майстер-класам, мережі навчальних мистецьких закладів, де плекають майбутніх фахівців. Не менш цінним і вперше опрацьованим є «Каталог майстрів Сучасної України», що включає відомості про сотні митців та колективів у галузях ковальства, зброярства, емальєрства, ювелірства, обробки каменю та ін.

Видання немовби підсумовує той гігантський матеріально-естетичний, технологічний, звичаєвий ієрархічно-знаково-елітарний досвід людства, закарбований у художньому металі. Важливими є і ті сторінки Енциклопедії, які висвітлюють величезні втрачені цінності України, що впродовж століть воєн і поневолень були вивезені, продані, знищені або переплавлені. Це сторінки переплавленої історії нашого народу та його матеріально-духовних, часто сакральних скарбів.

Трьохтомна енциклопедія буде цінною і корисною для читачів найрізноманітніших сфер професійної діяльності та уподобань, усіх, хто цікавиться історією людства та України, для науковців, викладачів, студентів спеціалізованих ВНЗ.

Відповідно, зазначимо, що видання заслуговує найвищих оцінок у науковому просторі, ми рекомендуємо, бажаємо його найшвидшого виходу у світ.

Яковлєв Микола Іванович

головний учений секретар

Національної академії мистецтв України

д.т.н., професор, заслужений працівник

освіти України, академік НАМУ