Відгук-рекомендація

на науково-інформаційне видання

Ростислава Шмагала «Енциклопедія художнього металу в 3-х т. Том I. Світовий та український художній метал. Класифікація, термінологія, стилістика, експертиза. – 422 с., 1780 іл.; Том II. Художній метал України XX – поч. XXI ст. – 263 с., іл.; Том III. Каталог майстрів художнього металу сучасної України. – 65 с., іл. »

Нарешті, після півстолітньої перерви після виходу в світ монографії П. Жолтовського «Художнє лиття на Україні…» з’являється нова фундаментальна праця – «Енциклопедія художнього металу» в 3-х томах авторства Р. Шмагала, доктора мистецтвознавства, професора кафедри Історії та теорії мистецтв Львівської національної академії мистецтв.

Не можна сказати, що тема художнього металу забута українськими дослідниками. Знаємо про кілька популярних періодичних видань, окремі альбоми і каталоги майстрів, збірники статей наукових конференцій, організованих самим автором. Але у порівнянні з іншими видами декоративного мистецтва, сфера художнього металу в Україні була до нині висвітлена найменше, незважаючи на величезний обсяг наявних та втрачених пам’яток. Про причини такої невідповідності автор аналізує у Вступній статті. Трилогія гідна зазначеного статусу академічного, науково-інформаційного видання в якості Енциклопедії. Про рівень свідчать вже самі цифрові показники: понад 400 статей за окремими розділами, понад 300 термінів термінів та 1800 атрибутованих ілюстрацій лише в першому томі, хронологічні та експертні таблиці, потужні блоки диференційованих за розділами бібліографічних джерел. Іменний покажчик також засвідчує широкий діапазон охопленого матеріалу, як у предметно-видовому, так і в територіальному та хронологічному контексті, а це тисячі імен майстрів та митців у світі та в Україні зокрема. Автор розробив власну методологію та схему морфологічної класифікації поняття «художній метал» з головними дотичними мистецько-ремісничими галузями, серед яких ковальство, ювелірство, гліптика, зброярство, емальєрство, слюсарство, бляхарство, художній метал в архітектурі, предмети релігійного вжитку тощо. Широкий типологічний зріз є важливим не лише з точки зору створення глобалізованої інформаційної бази про світовий художній метал. Окремі розділи I-го тому та II-й і III-й томи Енциклопедії присвячені саме українському металу та його творцям від давніх часів до початку XXI-го ст. Ця праця автора тривала більше 20-ти років, відколи він став читати лекційний курс «Історія художнього металу» у Львівській національній академії мистецтв. Відтоді став назбирувати і систематизувати науковий матеріал шляхом вивчення десятків музейних вітчизняних та закордонних збірок як у Європі так і в США. Не секрет, що на вивчення пам’яток українського металу впродовж віків накладалося великодержавне або ж більшовицьке табу: на геральдику, фалеристику, інсигнії, атрибути влади, цивільні та військові пам’ятки. Тому інформація про втрачені, знищені чи неповернуті шедеври, якою пронизані практично всі розділи Енциклопедії, є дуже цінна і часто вперше вводиться у науковий обіг. Переважна більшість термінологічних статей також має україноцентричний характер, зосереджуючи текстовий та ілюстративний матеріал на зразках української спадщини від архаїки та міфології (щодо, наприклад, термінів «меч», «сокира», «корона», «діадема», «фалеристика» тощо) і завершуючи творами провідних майстрів сучасної України. У цьому контексті Енциклопедія робить неоціненний внесок у висвітлення історично закарбованої в металі матеріально-духовної культури українців у співвідношенні зі світовою спадщиною. Видання подає також покажчики систем клеймування та експертних оцінок благородних металів та коштовного каміння, осередки та родовища усіх типів самоцвітів на теренах України, хронологічні таблиці головних вітчизняних пам’яток.

Не залишилися поза увагою автора ремесла і галузі виробництва, стилістичні епохи, технології виготовлення, школи, симпозіуми, фестивалі художнього металу, системні блоки бібліографії. Наповнення цих та інших системних методологічних ніш та зрізів знань пророблено вперше в якості Енциклопедії. У «Вступі» подається розгорнуте бачення філософії, мистецтвознавчого, ідеологічного та соціокультурного змісту охопленого явища. По-суті, маємо напрацьований методологічний фундамент для вивчення художнього металу як мистецтвознавчої субдисципліни в галузі декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну.

А відтак, беручи до уваги все вищезазначене, рекомендуємо до виходу у світ в якості трьохтомного видання «Енциклопедію художнього металу» Ростислава Шмагала, яка стане незамінимою настільною книгою професійних митців галузі, науковців, колекціонерів, експертів, студентів та широких кіл читачів.

 Стельмащук Галина Григорівна

доктор мистецтвознавства, професор,

член-кореспондент Національної академії

мистецтв України, завідувач кафедри

історії та теорії мистецтва ЛНАМ